Nagrody

Jesteśmy firmą notowaną na liście Teleinfo 500. W latach 1999, 2001, 2002 otrzymaliśmy tytuł „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”. O poziomie naszych kompetencji świadczy lista klientów.

Naszymi głównym klientami są Banki Spółdzielcze, BGŻ o/Rzeszów, RBR, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Widełka, Polcargo – Medyka, Cefarm Rzeszów, PZU o/Rzeszów i jego oddziały, Miejskie Przedsiębiorstrwo Komunikacji w Rzeszowie, Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie i wiele innych firm. Obsługujemy również odbiorców indywidualncyh.